Fites i indicadors

Fita 1.2

Reduir com a mínim a la meitat la proporció d’homes, dones, nens i nenes de totes les edats que viuen en la pobresa en totes les seves dimensions d’acord amb les definicions de cada estat.

Indicador 1.2.4

Població amb manca material severa Estat de l'indicador Reportat

Indicador 1.2.6

Índex de Gini d'ingressos recollits en fonts tributàries Estat de l'indicador Reportat

Indicador 1.2.8

Llars familiars monoparentals Estat de l'indicador Reportat

Indicador 1.2.9

Població de 65 o més anys que viuen sols Estat de l'indicador Reportat

Indicador 1.2.10

Població de 80 o més anys que viuen sols Estat de l'indicador Reportat

Indicador 1.2.11

Llars familiars formades exclusivament per persones de 65 o més anys Estat de l'indicador Reportat

Indicador 1.2.12

Població que viu en seccions censals vulnerables a nivell socioeconòmic Estat de l'indicador Reportat

Fita 1.a

Garantir una mobilització significativa de recursos procedents de diverses fonts, fins i tot mitjançant la millora de la cooperació per al desenvolupament, per tal de proporcionar mitjans suficients i previsibles als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, perquè implementin programes i polítiques encaminats a posar fi a la pobresa en totes les seves dimensions.