Fites i indicadors

Fita 10.1

Per a 2030, aconseguir progressivament i mantenir el creixement dels ingressos del 40% més pobre de la població a una taxa superior a la mitjana nacional.

Indicador 10.1.1

Població amb ingressos per unitat de consum per davall de 5000 euros Estat de l'indicador Reportat

Indicador 10.1.2

Població amb ingressos per unitat de consum per davall de 7500 euros Estat de l'indicador Reportat

Indicador 10.1.3

Població amb ingressos per unitat de consum per davall de 10000 euros Estat de l'indicador Reportat

Indicador 10.1.4

Índex de Gini Estat de l'indicador Reportat

Fita 10.2

Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra condició.

Indicador 10.2.4

Índex de Dependència Demogràfica Estat de l'indicador Reportat

Indicador 10.2.5

Percentatge de renda que controla el 20% més ric Estat de l'indicador Reportat

Indicador 10.2.6

Percentatge de renda que controla el 20% més pobre Estat de l'indicador Reportat

Indicador 10.2.7

Atur registrat en persones amb discapacitat Estat de l'indicador Reportat

Indicador 10.2.8

Percentatge de població amb discapacitat entre els desocupats Estat de l'indicador Reportat

Indicador 10.2.9

Percentatge de població de nacionalitat estrangera Estat de l'indicador Reportat

Indicador 10.2.10

Percentatge de població parada de nacionalitat estrangera Estat de l'indicador Reportat

Indicador 10.2.11

Percentatge de població afiliada a la SS de nacionalitat estrangera Estat de l'indicador Reportat

Fita 10.3

Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels resultats, també eli­minant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislació, polítiques i mesures adequades a aquest efecte.

Fita 10.4

Adoptar polítiques, en especial fiscals, salarials i de protecció social, i aconseguir progressivament més igualtat.

Indicador 10.4.1

Percentatge de rendes procedents del salari Estat de l'indicador Reportat

Indicador 10.4.2

Percentatge de rendes procedents de pensions Estat de l'indicador Reportat

Fita 10.b

Fomentar l’ajut oficial al desenvolupament i els fluxos financers, inclosa la inversió estrangera directa, per als estats amb majors necessitats, en particular els països menys avançats, països africans, petits estats insulars en desenvolupament i països en desenvolupament sense litoral, d’acord amb els respectius plans i programes nacionals.