Fites i indicadors

Fita 15.3

Per a 2030, lluitar contra la desertificació, rehabilitar les terres i els sòls degradats, incloses les terres afec­tades per la desertificació, la sequera i les inundacions, i procurar assolir un món neutral quant a la degradació de les terres.

Indicador 15.3.2

Diferencia temperatura respecte a la mitjana del període 1961-90 Estat de l'indicador Reportat

Indicador 15.3.4

Diferencia temperatura respecte a la mitjana del període 1981-2010 Estat de l'indicador Reportat

Indicador 15.3.5

Percentatge de superfície amb el risc d'inundació Estat de l'indicador Reportat

Indicador 15.3.6

Població que resideix en zones amb el risc d'inundació (nivells 1-6) Estat de l'indicador Reportat

Indicador 15.3.7

Percentatge de superfície amb el risc d'inundació freqüent Estat de l'indicador Reportat

Indicador 15.3.8

Percentatge de superfície amb el risc d'inundació ocasional Estat de l'indicador Reportat

Indicador 15.3.9

Percentatge de superfície amb el risc d'inundació excepcional Estat de l'indicador Reportat

Indicador 15.3.10

Percentatge de superfície amb el risc d'inundació d'alt calat Estat de l'indicador Reportat

Indicador 15.3.11

Percentatge de superfície amb el risc d'inundació de baix calat Estat de l'indicador Reportat

Indicador 15.3.12

Percentatge d'infraestructures lineals amb el risc d'inundació Estat de l'indicador Reportat

Fita 15.9

Per a 2020, integrar els valors dels ecosistemes i de la biodiversitat a la planificació nacional i local i als processos de desenvolupament, així com a les estratègies i als informes de reducció de la pobresa.

Indicador 15.9.1

Despesa en protecció i millora del medi ambient per habitant Estat de l'indicador Reportat

Fita 15.b

Mobilitzar un volum apreciable de recursos procedents de totes les fonts i a tots els nivells per a finançar una gestió forestal sostenible i proporcionar incentius adequats als països en desenvolupament perquè promoguin aquest tipus de gestió, en particular amb vista a la conservació i la reforestació.