Fites i indicadors

Fita 16.1

Reduir considerablement totes les formes de violència i les taxes de mortalitat con­nexes a tot el món.

Indicador 16.1.1

Taxa de criminalitat Estat de l'indicador Reportat

Indicador 16.1.4

Taxa d'homicidis dolosos i assassinats consumats Estat de l'indicador Reportat

Indicador 16.1.5

Taxa de delictes contra la llibertat i indemnitat sexual Estat de l'indicador Reportat

Indicador 16.1.6

Taxa de delictes per robatoris amb violència o intimidació Estat de l'indicador Reportat

Indicador 16.1.7

Taxa de delictes per lesions, renyines tumultuàries i segrestos Estat de l'indicador Reportat

Indicador 16.1.8

Taxa de delictes per tràfic de drogues Estat de l'indicador Reportat

Fita 16.6

Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

Indicador 16.6.1

Superàvit municipal per habitant Estat de l'indicador Reportat

Indicador 16.6.2

Endeutament municipal per habitant Estat de l'indicador Reportat

Indicador 16.6.3

Autonomia de la institució municipal Estat de l'indicador Reportat

Indicador 16.6.4

Despesa per habitant Estat de l'indicador Reportat

Indicador 16.6.5

Inversió per habitant Estat de l'indicador Reportat

Indicador 16.6.6

Índex de transparència Estat de l'indicador Reportat

Indicador 16.6.7

Índex de transparència economicofinancera Estat de l'indicador Reportat

Indicador 16.6.8

Valoració de la població adulta de la gestió municipal Estat de l'indicador Reportat

Fita 16.7

Garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les necessitats a tots els nivells.

Indicador 16.7.1

Pressupost destinat a processos de Pressupostos Participatius Municipals Estat de l'indicador Reportat

Indicador 16.7.3

Participació eleccions municipals Estat de l'indicador Reportat

Indicador 16.7.5

Despesa en participació ciutadana per habitant Estat de l'indicador Reportat

Fita 16.a

Enfortir les institucions nacionals pertinents, mitjançant, entre d’altres, la cooperació internacional, amb vista a realitzar formació a tots els nivells, en particular als països en desenvolupament, per tal de prevenir la violència i combatre el terrorisme i la delinqüència.