Fites i indicadors

Fita 17.1

Enfortir la mobilització de recursos interns, també mitjançant la prestació de suport internacional als països en desenvolupament, a fi de millorar la capacitat nacional per a recaptar ingressos fiscals i d’altra índole.

Indicador 17.1.1

Pressupost municipal destinat a ODS1 Estat de l'indicador Reportat

Indicador 17.1.2

Pressupost municipal destinat a ODS2 Estat de l'indicador Reportat

Indicador 17.1.3

Pressupost municipal destinat a ODS3 Estat de l'indicador Reportat

Indicador 17.1.4

Pressupost municipal destinat a ODS4 Estat de l'indicador Reportat

Indicador 17.1.5

Pressupost municipal destinat a ODS5 Estat de l'indicador Reportat

Indicador 17.1.6

Pressupost municipal destinat a ODS6 Estat de l'indicador Reportat

Indicador 17.1.7

Pressupost municipal destinat a ODS7 Estat de l'indicador Reportat

Indicador 17.1.8

Pressupost municipal destinat a ODS8 Estat de l'indicador Reportat

Indicador 17.1.9

Pressupost municipal destinat a ODS9 Estat de l'indicador Reportat

Indicador 17.1.10

Pressupost municipal destinat a ODS10 Estat de l'indicador Reportat

Indicador 17.1.11

Pressupost municipal destinat a ODS11 Estat de l'indicador Reportat

Indicador 17.1.12

Pressupost municipal destinat a ODS12 Estat de l'indicador Reportat

Indicador 17.1.13

Pressupost municipal destinat a ODS13 Estat de l'indicador Reportat

Indicador 17.1.14

Pressupost municipal destinat a ODS14 Estat de l'indicador Reportat

Indicador 17.1.15

Pressupost municipal destinat a ODS15 Estat de l'indicador Reportat

Indicador 17.1.16

Pressupost municipal destinat a ODS16 Estat de l'indicador Reportat

Indicador 17.1.17

Pressupost municipal destinat a ODS17 Estat de l'indicador Reportat