Fites i indicadors

Fita 2.1

Posar fi a la fam i assegurar l'accés de totes les persones, en particular de les persones pobres i en situacions vulnerables, inclosos els lactants, a una alimentació sana, nutritiva i suficient durant tot l'any.

Indicador 2.1.1

Despesa anual de les persones destinada a alimentació Estat de l'indicador Reportat

Fita 2.2

Posar fi a totes les formes de malnutrició, fins i tot aconseguint, a tot tardar el 2025, les fites convingudes internacionalment sobre el retard del creixement i l'emaciació dels menors de 5 anys, i abordar les necessitats de nutrició de les adolescents, dones embarassades i lactants, així com les persones grans.

Indicador 2.2.1

Població de 5 a 14 anys amb retard del creixement Estat de l'indicador Reportat

Indicador 2.2.2

Població de 5 a 14 anys amb pes insuficient Estat de l'indicador Reportat

Indicador 2.2.3

Població de 5 a 14 anys amb obesitat o sobrepés Estat de l'indicador Reportat

Indicador 2.2.4

Població de 18 o més anys amb sobrepés o obesitat Estat de l'indicador Reportat

Fita 2.3

Duplicar la productivitat agrícola i els ingressos dels productors/es d'aliments de petita escala, en particular les dones, els pobles indígenes, agricultors/es familiars, pastors/es i pescadors/es, entre altres coses mitjançant un accés segur i equitatiu a les terres, a altres recursos de producció i inputs, coneixements, serveis financers, mercats i oportunitats per a la generació de valor proposat i treball no agrícola.

Indicador 2.3.1

Superfície destinada a terres cultivades Estat de l'indicador Reportat

Indicador 2.3.2

Població ocupada en l'agricultura Estat de l'indicador Reportat

Indicador 2.3.3

Proporció d'agricultura ecològica Estat de l'indicador Reportat

Indicador 2.3.4

Unitats de treball-any en explotacions agrícoles Estat de l'indicador Reportat

Indicador 2.3.5

Producció de les explotacions agrícoles Estat de l'indicador Reportat

Fita 2.a

Augmentar, fins i tot mitjançant una major cooperació internacional, les inversions en infraestructura rural, investigació i serveis d'extensió agrícola, desenvolupament tecnològic i bancs de gens de plantes i bestiar per tal de millorar la capacitat de producció agropecuària en els països en desenvolupament, particularment en els països menys avançats.