Fites i indicadors

Fita 5.1

Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tot el món.

Indicador 5.1.1

Dones discriminades per motius de sexe en els últims 12 mesos Estat de l'indicador Reportat

Fita 5.2

Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i nenes en els àmbits públic i privat, inclosos el tràfic i l’explotació sexual, així com altres tipus d’explotació.

Fita 5.4

Reconèixer i valorar les cures no remunerades i el treball domèstic no remunerat, mitjançant la prestació de serveis públics, la provisió d’infraestructures i la formulació de polítiques de protecció social, així com mitjançant la promoció de la responsabilitat compartida a la llar i la família, segons escaigui a cada país.

Indicador 5.4.1

Temps que dedica la població a l'atenció i cura dels fills convivents Estat de l'indicador Reportat

Fita 5.5

Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones, i per la igualtat d’oportunitats de lideratge en tots els àmbits de presa de decisions en la vida política, econòmica i pública.

Indicador 5.5.1

Proporció de dones regidores a l'Ajuntament de València Estat de l'indicador Reportat

Indicador 5.5.2

Dones en llocs municipals de direcció superior Estat de l'indicador Reportat

Indicador 5.5.3

Dones professores en la UPV Estat de l'indicador Reportat

Indicador 5.5.4

Dones professores en la UV Estat de l'indicador Reportat

Fita 5.a

Emprendre reformes que atorguin a les dones el dret als recursos econòmics en condicions d’igualtat, així com l’accés a la propietat i al control de les terres i altres béns, els serveis financers, l’herència i els recursos na­turals, de conformitat amb les lleis nacionals.

Fita 5.b

Millorar l’ús de la tecnologia instrumental, en particular les tecnologies de la informació i la comunicació, per tal de promoure l’apoderament de les dones.

Indicador 5.b.1

Persones que han utilitzat Internet en els últims 3 mesos Estat de l'indicador Reportat

Indicador 5.b.2

Persones que han comprat per Internet en els últims 3 mesos Estat de l'indicador Reportat

Fita 5.c

Adoptar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per a promoure la igualtat entre els gèneres i l’apo­derament de dones i nenes a tots els nivells.

Indicador 5.c.1

Taxa d'activitat Estat de l'indicador Reportat

Indicador 5.c.3

Dones víctimes de Violència Domèstica Estat de l'indicador Reportat

Indicador 5.c.4

Ordres d'allunyament concedides a dones Estat de l'indicador Reportat

Indicador 5.c.5

Proporció de dones víctimes de Violència Domèstica Estat de l'indicador Reportat

Indicador 5.c.6

Proporció d'ordres d' allunyament concedides a dones Estat de l'indicador Reportat

Indicador 5.c.7

Dones mortes per violència de gènere Estat de l'indicador Reportat

Indicador 5.c.8

Denúncies de violència de gènere per 10.000 habitants Estat de l'indicador Reportat

Indicador 5.c.9

Denúncies de violència de gènere per 10.000 dones Estat de l'indicador Reportat