Fites i indicadors

Fita 6.1

Per a 2030, aconseguir l’accés universal i equitatiu a l’aigua potable, a un preu asse­quible per a totes les persones.

Indicador 6.1.1

Consum de litres d'aigua per habitant i dia Estat de l'indicador Reportat

Indicador 6.1.2

Consum de litres d'aigua domèstica per habitant i dia Estat de l'indicador Reportat

Fita 6.3

Per a 2030, millorar la qualitat de l’aigua mitjançant la reducció de la contaminació, l’eliminació dels abocaments i la reducció al mínim de la descàrrega de materials i productes químics perillosos, la reducció a la meitat del percentatge d’aigües residuals sense tractar, i un augment substancial a escala mundial del reciclat i de la reutilització en condicions de seguretat.

Indicador 6.3.1

Cabal diari de les aigües residuals Estat de l'indicador Reportat

Indicador 6.3.2

Substàncies sòlides eliminades Estat de l'indicador Reportat

Indicador 6.3.3

Reducció de DBO5 Estat de l'indicador Reportat

Indicador 6.3.4

Reducció de DQO Estat de l'indicador Reportat

Fita 6.6

Per a 2020, protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l’aigua, inclosos boscos, muntanyes, aigua­molls, rius, aqüífers i llacs.

Indicador 6.6.1

Percentatge de platges amb qualificació excel·lent Estat de l'indicador Reportat

Fita 6.a

Per a 2030, ampliar la cooperació internacional i el suport ofert als països en desenvolupament per a la capacitació en matèria d’activitats i programes relatius a l’aigua i el sanejament, incloent la provisió i l’emmagat­zematge d’aigua, la dessalinització, l’aprofitament eficient dels recursos hídrics, el tractament d’aigües residuals i les tecnologies de reciclatge i reutilització.