Fites i indicadors

Fita 7.1

Per a 2030, garantir l’accés universal a serveis d’energia assequibles, confiables i moderns.

Indicador 7.1.1

Consum d'energia elèctrica total per habitant i dia (kWh) Estat de l'indicador Reportat

Indicador 7.1.2

Consum d'energia elèctrica domèstica per habitant i dia (kWh) Estat de l'indicador Reportat

Indicador 7.1.3

Consum de gas per habitant i dia (kWh) Estat de l'indicador Reportat

Indicador 7.1.4

Percentatge de nous habitatges Estat de l'indicador Reportat

Indicador 7.1.5

Punts d'enllumenament públic Estat de l'indicador Reportat

Fita 7.b

Per a 2030, ampliar la infraestructura i millorar la tecnologia per tal d’oferir serveis d’energia moderns i sos­tenibles per a tots els països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, els petits estats insulars en desenvolupament i els països en desenvolupament sense litoral, d’acord amb els programes de suport respectius.