Informació

L’objectiu d’aquest lloc web és que les dades de l’Agenda 2030 de València arriben a més gent de la manera més completa, actualitzada i estandaritzada possible. A més aquest web també té l’objectiu de poder fer un millor seguiment i avaluació del grau amb què s’han aconseguit els Objectius de Desenvolupament Sostenible a la ciutat de València.

Les dades d’aquest web s’actualitzaran almenys una vegada a l’any.

Pot trobar més informació sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible a la ciutat de València desglossats per districtes, barris o seccions al web de l’Oficina d’Estadística de l’Ajuntament de València. En el panell d’indicadors d’aquest web apareixen mapes per districtes, barris o seccions on es representen les dades.